Skip to content

Cynnig 2 Noson Bythynod Portmeirion

Battery

Mwynhewch egwyl dwy noson yn un o'n bythynnod hunan arlwy gan gynnwys pryd nos yn unai Castell Deudraeth neu yng Ngwesty Portmeirion ar un noson a botel o gwin coch neu gwyn yn eich llety wrth cyraedd. 

 

 

 

 

 

 

 

Prisiau'r bythynnod ar gyfer 2 berson yn rhannu: -

Pen y Bwau £249

Bwthyn Deudraeth £279

Dolffin, Twr Telfford a Batri £309

Ty'r Clogwyn, Gatws, Angel, Belfedir, Cesig Gwynion a Tollty £349

Siantri, Dorlan Goch a Ty'r Llywodraeth £399

 

Prisiau i gyd yn seiliedig ar ddau oedolyn yn rhannu. Mae cost ychwannegol am unrhyw oedolion neu plant ychwannegol.

I archebu eich bethyn ar y cynnig yma, cysylltwch a'n swyddfa gwerthu ar 01766 772300 neu drwy ebost reception@portmeirion-village.com gan na all archebu y cynnig hwn drwy'r wefan.

Yn ystod yr wythnos bydd dyddiad cyraedd ar dydd Llun a Dydd Mercher yn unig

Nodwch bydd Gwesty Portmeirion ar gau rhwng 15eg a 27ain o Dachwedd 

Castell Deudraeth ar gau rhwng 29ain o Dachwedd a 4ydd o Rhagfyr

 

Mae'r cynnig hwn ar gael o'r 2 Dachwedd tan 20 Rhagfyr ac yn ddibynnol ar argaeledd. Dim ond nifer fer o lety sydd ar gael ar y cynnig yma. Cadwer Portmeirion yr hawl i dynnu y cynnig yma ar unrhyw adeg, heb rhybudd blaenorol. Mae'r cynnig yma yn cynnig lle gofynnir am dal ymlaen llaw, ac mae'r swm yn daliadwy pan yn archebu (nid yw'r taliad blaenorol yma yn gallu cael ei drosglwddo nac ei ad dalu os yn canslo). Rydym yn eich argymell i brynu yswiriant teithio. 

Pryd tair chwrs Table d'hote yn gynnwysiedig yng Ngwesty Portmeirion, neu swm cyfartal i bris y bwydlen yng Nghastell Deudraeth.Caiff unrhyw blant lwfans o £15 y pen tuag at eu pryd nos.

Nid yw brecwast yn gynnwysiedig yn y pecyn, ond mi all gael ei brynnu yng Nghastell Deudraeth am gost ychwannegol.


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion