Skip to content

Pecyn Arbennig 3 Noson dros y Gaeaf

House 14

Dewch atom ar ddechrau blwyddyn newydd i adfywio ac ymlacio ar ôl prysurdeb y Nadolig. Arhoswch efo ni am ddwy noson yn ystod Ionawr a Chwefror a chael y drydedd noson yn rhad ac am ddim! Mae ein cynnig 3 noson am bris 2 ar gael drwy gydol mis Ionawr a Chwefror yn cychwyn o £169.50 y noson ar sail 2 berson yn rhannu gan gynnwys swper 3 chwrs, a thrydedd noson o wely a brecwast am ddim.

Gallwch uwchraddio i Swìt neu Stafelloedd eraill yn amodol ar argaeledd (côst ychwanegol am rhain) 

Nid yw'r cynnig ar gael dros Penwythnos Sant Ffolant

Gallwch archebu y cynnig hwn ar lein, neu trwy gysylltu ar swyddfa gwerthu ar 01766 772300/301 neu aros@portmeirion-village.com.

Telerau

Ni chaiff y cynnig hwn ei ddefnyddio ar y clyd a unrhyw gynnig arall Mae;r cynnighwn yn amodol ar argaeledd. Mae'r noson am ddim ar delerau Gwely a Brecwast yn unig. Mae'r prisiau 3 noson am bris 2 yn seiliedig ar ein prisiau gwerthu arferol.

Ychwanegwch at eich arhosiad drwy archebu triniaeth yn Spa y Mor Forwyn, lle cewch fwynhau triniaeth tra'n edrych dros yr olygfa ffantastig yr Afon Dwyryd.

I gadw triniaeth yn y Sba, yna cysylltwch yn uniongyrchol ar 01766 772444 neu gallwch e-bostio ar hello@portmeirionspa.co.uk a bydd Lindsay a'r tîm medru helpu chi gyda unrhyw cwestiynau Spa Logosydd gennych.

Archebu arlein neu dros y ffôn ar 01766 772300/301 (8am -9pm)

Pob archeb yn amodol ar dderbyn telerau arferol Portmeirion:

Telerau Gwesty Portmeirion
 
Edrychwn ymlaen i'ch croesawu chi i Portmeirion

 


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion