Skip to content

Cynigion Arbennig

 1. Cynnig Te Prynhawn yr Hydref

  Cynnig Te Prynhawn yr Hydref

  Dewch draw i Bortmeirion yr Hydref yma am noson neu ddwy o wely, brecwast a pryd nos, gan gynnwys te prynhawn ar eich diwrnod cyrraedd. Darllen mwy...

 2. Cynnig Croeso'n ôl cyn Dolig

  Cynnig Croeso'n ôl cyn Dolig

  A gawn ni'ch croesawu'n ôl atom yr hydref a'r gaeaf hwn? Dyma ein cynnig gorau cyn y Nadolig, cyfle i fwynhau noson neu ddwy ar delerau arbennig iawn. Mae'n cychwn o £65 y pen, y noson gan gynnwys swper, brecwast a TAW...ar gael o'r 1 Tachwedd tan 23 Rhagfyr 2013... Darllen mwy...

 3. Telerau arbennig mis Tachwedd a Rhagfyr

  Telerau arbennig mis Tachwedd a Rhagfyr

  Arhoswch ym Mhortmeirion yn ystod mis Tachwedd hyd at 23 Rhagfyr, prisia'n cychwyn o £99. Dyma gyfnod delfrydol i ymweld â'r pentref a'r dail yn troi'n aura'r machlud coch yn llenwi'r awyr... Darllen mwy...

 4. Cynnig 2 Noson Bythynod Portmeirion

  Cynnig 2 Noson Bythynod Portmeirion

  Mwynhewch egwyl clyd 2 noson Mis Tachwedd neu Mis Rhagfyr yn un o'n bythynnod hunanarlwyo , yn cynnwys cinio ar un noson yn naill ai'r Ystafell Fwyta Gwesty Portmeirion neu Castell Deudraeth a botel o gwin coch neu gwyn yn eich llety wrth cyraedd Darllen mwy...

 5. Nadolig a Blywddyn Newydd ym Mhortmeirion

  Nadolig a Blywddyn Newydd ym Mhortmeirion

  Dathliadau Nadolig a Nos Calan ym Mhortmeirion Darllen mwy...

 6. Curo Felan Ionawr

  Curo Felan Ionawr

  Mae ein pecyn poblogaidd Curo Felan Ionawr yn ei ôl eto ac ar gael i'w archebu arlein neu dros y ffôn. Nos Sul i nos Wener am £129 i ddau gan gynnwys gynnwys stafell ddwbl yn y pentref, brecwast llawn, bandeang di-wifren, TAW a swper... Darllen mwy...

 7. Sant Ffolant

  Sant Ffolant

  Tritiwch eich cariad am ddydd Sant Ffolant eleni, i dreulio noson rhamantus yng Ngwesty Portmeirion. Bydd hanner botel o Siampaen Pinc yn y stafell i'wch croesawu, cyn i chi fwynhau Gwely, Brecwast a phryd nos gyda prisiau yn cychwyn am £194 y noson. Darllen mwy...

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion