Skip to content

Pen y Bwau

UPPERARCHESsnow -258
Cysgu 3
Cynllun Bwthyn

Ystafell Ddwbl                                   Ystafell Sengl

Ystafell Fwyta                                   Cegin

Lolfa                                                 Ystafell Ymolchi

Gweld pdf o'r cynllun llawr

Oriel o luniau tu mewn a tu allan

 

Lleoliad

Wedi ei leoli yn ganol y Pentref gyfebyn a Pot Jam a uwchben siop y Ddraig Aur, wrth Neuadd y Dref. Mae ganddo olygfa o'r bythynod gyferbyn, a'r lon lawr at y Gwesty. Allan o ffenestr fach yn y lolfa, mae modd gweld yr aber. Mae man parcio preifat y tu cefn i'r bwthyn, ac mae grisiau cyn mynediad y bwthyn.

Hanes

Cynlluniwyd Pen-y-Bwâu (1963-64, rhestrwyd yn Radd II yn 1971) gyntaf yng Ngorffennaf 1954 (gyda'r enw Tŷ'r Bwâu Uchaf) a'i ddiwygio yn Chwefror 1956 (gyda'r enw Pen-y-Bwâu). Cymeriad pentrefi Môr y Canoldir sydd iddo ac mae ganddo dri llawr, atig ffug a llawr gwaelod gyda thri bwa â phennau crynion. Ei bwrpas oedd darparu fflatiau i'r staff uwchben tri modurdy. Yn 1965 troswyd y modurdai yn siop hen greiriau yr Angel Arcade lle bu Sylvia Jones yn ei rhedeg am flynyddoedd. Peintiwyd murlun yr Angel Arcade gan  Hans Feibusch ac erbyn hun mae'n fflat hunan ddarpar i dri. Ar y llawr gwaelod mae Siop Lyfrau y Ddraig Aur. Yn agos i Ben-y-Bwâu mae colofn wedi ei chodi o frics gyda nymff glasurol ar ei phen. Adwaenir hon fel colofn Williams-Ellis.


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion