Skip to content

Archebion Munud Olaf

CYNIGION MUNUD OLAF BYTHYNNOD HUNAN ARLWYVisit Portmeirion

 

Mae yna 14 o fythynnod hunan-ddarpar ym Mhortmeirion yn amrywio o ran maint o fflatiau dwy ystafell wely i dai pum ystafell wely. 11 wedi eu lleoli o fewn y pentref a 3 yn cael eu lleoli ar dir ond ychydig y tu allan i'r pentref ei hun hy Ceffylau Gwyn (ar y cei 200 llath o'r gwesty), Dorlan Goch (rhwng y pentref a'r Castell Deudraeth) a Bwthyn Deudraeth (200 llath o Castell Deudraeth).

Pob un o'r 14 bythynnod yn llawn cymeriad a braidd yn od. Maent yn cael eu dodrefnu'nVisit birdseye view gyfforddus (taflenni a thywelion yn cael eu cynnwys) ac mae ganddynt Wi-Fi, setiau teledu sgrin fflat, ffonau deialu uniongyrchol, ceginau gyfarparu yn llawn (y rhan fwyaf gyda pheiriannau golchi llestri) a phatios preifat a / neu gerddi. Mae parcio preifat y tu allan nad yw'r rhan fwyaf o'r bythynnod, fodd bynnag mae rhai ohonynt yn cael mynediad i gerbydau uniongyrchol (Cesig Gwynion, Tŷ Llywodraeth, Dolffin) ac mae cryn nifer yn cael mynediad trwy risiau tu allan.

 Gwelwch manylion bythynod unigol (lluniau mewnol / allanol )     

 

**Archebion Munud Olaf**    

 
 
ARGAELEDD MIS CHWEFROR

  

 

19 Chwefror  (3 Noson dros penwythnos)

Pen y Bwau - £522

Gatws - £770

Batri - £687

Ty Clogwyn- £770

 

22 Chwefror (4 Noson ganol wythnos)

Pen y Bwau -£385

Gatws - £550

Batri - £495

Angel - £550

Tollty - £550

Siantri- £660

Dorlan Goch - £660

Bwthyn Deudraeth - £440

 Cliff house

26 Chwefror (3 Noson dros Penwythnos)

Twr Telford - £550

Bwthyn Deudraeth - £467

Dorlan Goch - £715

 

29 Chwefror (4 Noson Ganol Wythnos)

Twr Telfords - £495

Gatws - £550

Angel - £550

Tollty - £550

Siantri- £605

Dorlan Goch - £605

Bwthyn Deudraeth - £440


ARGAELEDD MIS MAWRTH
4 Fawrth (3 Noson dros Penwythnos)

Pen y Bwau- £440

Batri - £605

Ty Clogwyn- £687

Angel -£687

Tollty - £687

Bwthyn Deudraeth-£522

 BATTERYCIMG1573

7 Fawrth (4 Noson ganol Wythnos)

Batri - £550

Ty Clogwyn- £605

Angel - £605

Tollty - £605

Siantri- £715

Dorlan Goch - £715

Bwthyn Deudraeth - £467

 

14 Fawrth (4 Noson Ganol Wythnos)

Twr Telford- £550

Batri - £550

Ty Clogwyn- £605

Angel - £605

Tollty- £605

Siantri- £715

Dorlan Goch - £715

 TELFORDSsnow -430

18 Fawrth ( 3 Noson dros Penwythnos)

Batri-£687

Ty Clogwyn- £770

Angel - £770

Tollty- £770

 

 

21 Fawth (4 Noson ganol Wythnos)

Ty Clogwyn- £770

Angel - £770

Bwthyn Deudraeth - £605

 

 

Gallwch hefyd gysylltu â'r tîm Archebu Llety ar 01766 772300 / 772301 am fwy o wybodaeth neu trwy ebost ar reception@portmeirion-village.com .

Os hoffech chi gael bwyd yng Ngwesty Portmeirion neu Castell Deudraeth, yna cysylltwch yn uniongyrchol ar 01766 772440 (Gwesty) neu 01766 772400 (Castell)

 

Y Sba Môr Forwyn

Mae Spa Môr-forwyn Portmeirion yn arbenigo mewn triniaethau o safon uchel sy'n adleisio hud a lledrith y lle.

I gadw triniaeth, cysylltwch y Sba ar 01766 772444 neu trwy ebost ar spa@portmeirion-village.com

 

 
           

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion