Skip to content

Archebion Munud Olaf

CYNIGION MUNUD OLAF BYTHYNNOD HUNAN ARLWYVisit Portmeirion

 

Mae yna 14 o fythynnod hunan-ddarpar ym Mhortmeirion yn amrywio o ran maint o fflatiau dwy ystafell wely i dai pum ystafell wely. 11 wedi eu lleoli o fewn y pentref a 3 yn cael eu lleoli ar dir ond ychydig y tu allan i'r pentref ei hun hy Ceffylau Gwyn (ar y cei 200 llath o'r gwesty), Dorlan Goch (rhwng y pentref a'r Castell Deudraeth) a Bwthyn Deudraeth (200 llath o Castell Deudraeth).

Pob un o'r 14 bythynnod yn llawn cymeriad a braidd yn od. Maent yn cael eu dodrefnu'nVisit birdseye view gyfforddus (taflenni a thywelion yn cael eu cynnwys) ac mae ganddynt Wi-Fi, setiau teledu sgrin fflat, ffonau deialu uniongyrchol, ceginau gyfarparu yn llawn (y rhan fwyaf gyda pheiriannau golchi llestri) a phatios preifat a / neu gerddi. Mae parcio preifat y tu allan nad yw'r rhan fwyaf o'r bythynnod, fodd bynnag mae rhai ohonynt yn cael mynediad i gerbydau uniongyrchol (Cesig Gwynion, Tŷ Llywodraeth, Dolffin) ac mae cryn nifer yn cael mynediad trwy risiau tu allan.

 Gwelwch manylion bythynod unigol (lluniau mewnol / allanol )     

 

**Archebion Munud Olaf**    

Egwyl 3 Noson Cychwyn 31 Awst

Pen y Bwau £522

Twr Telfford £687

Gatws £770

Dolffin £687

Batri £687

Angel - £770

Tollty £770

Dorlan Goch £880

 

Yn ystod yr wythnos yma bydd waith ddarpar yn cael eu gynnal erbyn Gwyl Rhif 6 

Egwyl 3 Noson Cychwyn 8fed Fedi 

Pen y Bwau £522

Bwthyn Deudraeth £605

Batri £687

Belfedir £770

Angel £770

Tollty £770

Yn ystod yr wythnos yma bydd rywfaint o waith clirio ar ol Gwyl Rhif 6

 

Wythnos yn cychwyn 18 Medi

Tollty £1250 7 noson neu £687 3 / 4 noson

Dorlan Goch £1450 7 noson neu £797 3 / 4 noson

Bwthyn Deudraeth £950 7 noson neu £522 3 / 4 noson

 

Wythnos yn cychwyn 25 Medi

Angel £1250 7 noson neu £687 3 / 4 noson

Ty Llywodraeth £1450 7 noson neu £797 3 / 4 noson

Dorlan Goch £1450 7 noson neu £797 3 / 4 noson

Bwthyn Deudraeth  £522 3 noson dros penwythnos

 

4 Noson yn cychwyn 28 Medi

Dolffin £605

Tollty £687

Siantri £797


 

Gallwch hefyd gysylltu â'r tîm Archebu Llety ar 01766 772300 / 772301 am fwy o wybodaeth.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion