Skip to content

Archebion Munud Olaf

CYNIGION MUNUD OLAF BYTHYNNOD HUNAN ARLWYVisit Portmeirion

 

Mae yna 14 o fythynnod hunan-ddarpar ym Mhortmeirion yn amrywio o ran maint o fflatiau dwy ystafell wely i dai pum ystafell wely. 11 wedi eu lleoli o fewn y pentref a 3 yn cael eu lleoli ar dir ond ychydig y tu allan i'r pentref ei hun hy Ceffylau Gwyn (ar y cei 200 llath o'r gwesty), Dorlan Goch (rhwng y pentref a'r Castell Deudraeth) a Bwthyn Deudraeth (200 llath o Castell Deudraeth).

Pob un o'r 14 bythynnod yn llawn cymeriad a braidd yn od. Maent yn cael eu dodrefnu'nVisit birdseye view gyfforddus (taflenni a thywelion yn cael eu cynnwys) ac mae ganddynt Wi-Fi, setiau teledu sgrin fflat, ffonau deialu uniongyrchol, ceginau gyfarparu yn llawn (y rhan fwyaf gyda pheiriannau golchi llestri) a phatios preifat a / neu gerddi. Mae parcio preifat y tu allan nad yw'r rhan fwyaf o'r bythynnod, fodd bynnag mae rhai ohonynt yn cael mynediad i gerbydau uniongyrchol (Cesig Gwynion, Tŷ Llywodraeth, Dolffin) ac mae cryn nifer yn cael mynediad trwy risiau tu allan.

 Gwelwch manylion bythynod unigol (lluniau mewnol / allanol )            

 

Prisiau argaeledd hwyr nawr ar gael am egwyl byr. Rhowch y dyddiad yr ydych yn edrych am aros yn y sgrîn archebu ac fe fydd yr prisiau gostyngiedig yn dangos I chi. Fel arall gallwch gysylltu a'n tîm gwerthu ar 01766 772300 / 772301 am ragor o wybodaeth


 

 **Please note Festival No. 6 takes places in Portmeirion Village from 4th - 8th September therefore there may be some set up work taking place the week prior**
BATTERYCIMG1573

 

 

 

 

 

 *Am arhosiad byr yn ystod Mis Mehefin, cysylltwch a'r Adran Llety i gadw bwthyn

 

 

 

Sba Mor Forwyn

Yn ystod eich arhosiad beth am ymlacio gyda triniaeth yn Sba Mor ForwynSpa Logo

 

Manylion ar y triniaethau sydd ar gael drwy clicio'r linc isod

Rhestr Triniaeth Sba Mor Forwyn

Dilynwch y Sba ar Facebook

I gadw lle yn y Sba, cysylltwch ar 01766 772444 neu ebostiwch hello@portmeirionspa.co.uk

 

Dyler Sylwi 

Mae'r prisiau uchod yn cyfeirio tuag at archeion newydd yn unig. Ni fydd archebion parod yn cael eu drosglwyddo i'r dyddiau/prisiau uchod.

Mae cyfanswm llawn y llety yn daladwy wrth archebu bwthyn.

Os hoffwch chi defnyddio bwyty'r Gwesty neu Castell Deudraeth, yna cysylltwch ar 01766 772440 (Gwesty) neu 01766 772400 (Castell) i holi am byrddau.

Am ragor o fanylion anfonwch ebost i : hotel@portmeirion-village.com neu ffonio 01766 772300/301

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion