Skip to content

Archebion Munud Olaf

BYTHYNNOD HUNAN ARLWY PORTMEIRION

 

Mae yna 14 o fythynnod hunan-ddarpar ym Mhortmeirion yn amrywio o ran maint o fflatiau dwy ystafell wely i dai pum ystafell wely. 11 wedi eu lleoli o fewn y pentref a 3 yn cael eu lleoli ar dir ond ychydig y tu allan i'r pentref ei hun h.y Ceffylau Gwyn (ar y cei 200 llath o'r gwesty), Dorlan Goch (rhwng y pentref a'r Castell Deudraeth) a Bwthyn Deudraeth (200 llath o Castell Deudraeth).

Pob un o'r 14 bythynnod yn llawn cymeriad ac yn unigryw. Maent yn cael eu dodrefnu'nVisit birdseye view gyfforddus (taflenni a thywelion yn cael eu cynnwys) ac mae ganddynt Wi-Fi, setiau teledu sgrin fflat, ffonau deialu uniongyrchol, ceginau gyfarparu yn llawn (y rhan fwyaf gyda pheiriannau golchi llestri) a phatios preifat a / neu gerddi. Mae parcio preifat y tu allan nad yw'r rhan fwyaf o'r bythynnod, fodd bynnag mae rhai ohonynt yn cael mynediad i gerbydau uniongyrchol ( Cesig Gwynion, Tŷ Llywodraeth, Dolffin) ac mae cryn nifer yn cael mynediad trwy risiau tu allan.

Gwelwch manylion bythynod unigol (lluniau mewnol / allanol )     

 

**Archebion Munud Olaf**    

GORFFENAF
29 Gorffenaf - 1 Awst (3 Noson dros Penwythnos)

Pen y Bwau - £660

Twr Telfford - £907

 

AWSTAngel Cottage, Portmeirion
5 - 8 Awst (3 Noson dros Penwythnos)

Twr Telfford  - £957

 

8 - 12 Awst ( 4 Noson ganol wythnos)

Twr Telfford  - £957

12 - 15 Awst ( 3 Noson dros penwythnos)

Twr Telfford  - £957

19 - 22 Awst ( 3 Noson dros penwythnos)Deudraeth_Cottage

Dolffin  - £907

Angel - £990

 

 

Gallwch hefyd gysylltu â'r tîm Archebu Llety ar 01766 772300 / 772301 am fwy o wybodaeth neu trwy ebost arreception@portmeirion-village.com.

Nodwch bydd y taliad llawn yn ddyledus wrth cadw llety

Os hoffech chi gael bwyd yng Ngwesty Portmeirion neu Castell Deudraeth, yna cysylltwch yn uniongyrchol ar 01766 772440 (Gwesty) neu 01766 772400 (Castell)

 

           

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion