Skip to content

Archebion Munud Olaf

BYTHYNNOD HUNAN ARLWY PORTMEIRION

 

Mae yna 13 o fythynnod hunan-ddarpar ym Mhortmeirion yn amrywio o ran maint o fflatiau dwy ystafell wely i dai pum ystafell wely. 11 wedi eu lleoli o fewn y pentref a 3 yn cael eu lleoli ar dir ond ychydig y tu allan i'r pentref ei hun h.y Ceffylau Gwyn (ar y cei 200 llath o'r gwesty), Dorlan Goch (rhwng y pentref a'r Castell Deudraeth) a Bwthyn Deudraeth (200 llath o Castell Deudraeth).

Pob un o'r 13 bythynnod yn llawn cymeriad ac yn unigryw. Maent yn cael eu dodrefnu'nVisit birdseye view gyfforddus (taflenni a thywelion yn cael eu cynnwys) ac mae ganddynt Wi-Fi, setiau teledu sgrin fflat, ffonau deialu uniongyrchol, ceginau gyfarparu yn llawn (y rhan fwyaf gyda pheiriannau golchi llestri) a phatios preifat a / neu gerddi. Mae parcio preifat y tu allan nad yw'r rhan fwyaf o'r bythynnod, fodd bynnag mae rhai ohonynt yn cael mynediad i gerbydau uniongyrchol ( Cesig Gwynion, Tŷ Llywodraeth, Dolffin) ac mae cryn nifer yn cael mynediad trwy risiau tu allan.

Gwelwch manylion bythynod unigol (lluniau mewnol / allanol )     

 

**Archebion Munud Olaf**    

Angel Cottage, Portmeirion

Deudraeth_Cottage Cliff house

GORFFENAF
10-14 Gorffenaf ( 4 Noson Ganol Wythnos)

Bwthyn Deudraeth - £820

17 - 21 Gorffenaf ( 4 Noson Ganol Wythnos)

Tollty - £990

Dorlan Goch - £1100

Bwthyn Deudraeth - £770

21 - 24 Gorffenaf ( 3 Noson dros Penwythnos)

Gatws - £1090

Bwthyn Deudraeth - £870

24 - 28 Gorffenaf ( 4 Noson Ganol Wythnos)

Tollty - £990

Bwthyn Deudraeth - £870

28 - 31 Gorffenaf ( 3 Noson dros Penwythnos)

Twr Telford - £1007

Dolffin - £1007

Bwthyn Deudraeth - £870

I gadw llety, cysylltwch y Swyddfa Llety ar 01766 772300/301 neu drwy ebost ar reception@portmeirion-village.com 

Nodwch bydd y taliad llawn yn ddyledus wrth cadw llety

Yn unol a thelerau hunan arlwy, nid oes ad-daliad ar gael os bydd angen rhyddhau llety,

Ni fydd unrhyw archebion parod yn cael eu drosglwyddo

Os hoffech chi gael bwyd yng Ngwesty Portmeirion neu Castell Deudraeth, yna cysylltwch yn uniongyrchol ar 01766 772440 (Gwesty) neu 01766 772400 (Castell)

   
       

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion