Skip to content

Archebion Munud Olaf

BYTHYNNOD HUNAN ARLWY PORTMEIRION

 

Mae yna 13 o fythynnod hunan-ddarpar ym Mhortmeirion yn amrywio o ran maint o fflatiau dwy ystafell wely i dai pum ystafell wely. 11 wedi eu lleoli o fewn y pentref a 3 yn cael eu lleoli ar dir ond ychydig y tu allan i'r pentref ei hun h.y Ceffylau Gwyn (ar y cei 200 llath o'r gwesty), Dorlan Goch (rhwng y pentref a'r Castell Deudraeth) a Bwthyn Deudraeth (200 llath o Castell Deudraeth).

Pob un o'r 13 bythynnod yn llawn cymeriad ac yn unigryw. Maent yn cael eu dodrefnu'nVisit birdseye view gyfforddus (taflenni a thywelion yn cael eu cynnwys) ac mae ganddynt Wi-Fi, setiau teledu sgrin fflat, ffonau deialu uniongyrchol, ceginau gyfarparu yn llawn (y rhan fwyaf gyda pheiriannau golchi llestri) a phatios preifat a / neu gerddi. Mae parcio preifat y tu allan nad yw'r rhan fwyaf o'r bythynnod, fodd bynnag mae rhai ohonynt yn cael mynediad i gerbydau uniongyrchol ( Cesig Gwynion, Tŷ Llywodraeth, Dolffin) ac mae cryn nifer yn cael mynediad trwy risiau tu allan.

Gwelwch manylion bythynod unigol (lluniau mewnol / allanol )     

 

**Archebion Munud Olaf**    

Angel Cottage, Portmeirion

Deudraeth_Cottage Cliff house

CHWEFROR 2017
24 - 27 Chwefror ( 3 Noson dros Penwythnos)

Gatws - £770

Angel - £770

Tollty - £770

27 Chwefror - 3 Mawrth ( 4 Noson Ganol Wythnos)

Angel - £495

Ty Llywodraeth - £605

Siantri - £605

MAWRTH
6 - 10 Fawrth ( 4 Noson Ganol Wythnos)

Batri - £687

Tollty - £770

Siantri - £880

10 - 13 Fawrth ( 3 Noson dros Penwythnos)

Bwthyn Deudraeth £770

13 - 17 Fawrth ( 4 Noson Ganol Wythnos)

Angel - £495

Tollty - £495

Ty Llywodraeth - £605

Bwthyn Deudraeth £385Mae gennym hefyd Cynnig 2 noson mewn bwytyn gyda cinio nos table dhote ar un noson a botel o win yn eich llety wrth cyraedd

*Nodwch bydd gwaith adnewyddu yn cael ei gynnal yn agos i'r bythynnod yma

Nodwch bydd y taliad llawn yn ddyledus wrth cadw llety

Ni fydd unrhyw archebion parod yn cael eu drosglwyddo

Os hoffech chi gael bwyd yng Ngwesty Portmeirion neu Castell Deudraeth, yna cysylltwch yn uniongyrchol ar 01766 772440 (Gwesty) neu 01766 772400 (Castell)

Bydd Castell Deudraeth ar gay rhwng 2ail a 13eg o Ionawr am cyfnod o waith cynnal a chadw

   
       

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion