Skip to content

Aros

Portmeirion Hotel Bedroom1Aros ym Mhortmeirion


Mae ym Mhortmeirion gyfanswm o 55 o ystafelloedd a switiau. Mae 14 ohonyn nhw ym mhrif adeilad y Gwesty ac 11 yng Nghastell Deudraeth. Mae'r gweddill, sef 30 ystafell neu swît, ym mhentref Portmeirion. Er bod rhai ar lefel y llawr mae yna rai ar lefelau uwch gyda grisiau tu allan.

I gael golwg ar luniau o'r llofftydd cliciwch yma

Castell 9 aMae yna lifft a grisiau yng Nghastell Deudraeth (ond dim ond grisiau preifat o'r ail lawr i swît Pen-y-Twr). Gellir rhoi gwely plygu neu got yn rhai o'r ystafelloedd, heblaw yn llofftydd y Gwesty gan nad ydynt yn addas.

 

Gweinir brecwast yn y prif adeilad ac yng Nghastell Deudraeth neu fe ellir archebu brecwast yn yr ystafell. Mae cinio dydd a chinio nos ar gael yn y Gwesty a'r Castell (ar brydiau bydd bwyty'r Gwesty ar gau amser cinio oherwydd achlysur preifat). Mae dewisiadau eraill o ran cinio yn y pentref: caffi Eidalaidd Caffi Glas a bwyty estyn ato Neuadd y Dref.

 

 

Siocledi Cymreig

 

Beth am ychwanegu bocs o Siocledi Cymreig at eich arhosiad - Rhowch wybod i'r Adran Llety neu archebwch ar lein

 

£15.00 y bocs

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion